Mouwes traditional logo

nieuwe functies:

het menu onderop verandert met het seizoen.

Vrijwel altijd zult u het challe-symbooltje 4 zien.
Daar heeft u zojuist op gedrukt.
Binnenkort verdwijnt deze uitleg; dan komt reserveren van challes en ander brood voor vrijdagochtend ervoor in de plaats.
Dat duurt iets langer dan bedoeld of verwacht
ach ja, dat hoort bij automatisering, nietwaar?


Op een tijdje voor de feestdagen verschijnt een vlaggetje of een Pesach-symbooltje in het menu.
U heeft daarmee eerder al kunnen oefenen met het brood na Pesach en met Sjawoeot. Onlangs ook voor de Hoge Feestdagen.
Een beperkter aanbod, wat traditionele specialiteiten: meteen een voorproefje voor wat het challesymbooltje u gaat bieden.
Stapsgewijs wordt het bestelsysteem uitgebreid.
De weekbestellingen volgen nu snel.