Mouwes traditional logo

nieuwe functies:

het menu onderop verandert met het seizoen.

Vrijwel altijd zult u het challe-symbooltje 4 zien.
Daar heeft u zojuist op gedrukt.
Binnenkort verdwijnt deze uitleg; dan komt reserveren van challes en ander brood voor vrijdagochtend ervoor in de plaats.
Dat duurt iets langer dan bedoeld of verwacht
ach ja, dat hoort bij automatisering, nietwaar?


Op een tijdje voor de feestdagen verschijnt een vlaggetje of een Pesach-symbooltje in het menu.
U heeft daarmee afgelopen jaar kunnen oefenen met het brood na Pesach, Sjawoeot en de Hoge Feestdagen.
Een beperkter aanbod, wat traditionele specialiteiten: meteen een voorproefje voor wat het challesymbooltje u gaat bieden.
Stapsgewijs wordt het bestelsysteem uitgebreid.
De formulieren voor de weekbestellingen zijn in principe klaar, volgen nu zo snel mogelijk.
Door de coronamaatregelen en de nadruk daarbij op bestellen per mail ligt daarop nu even niet de prioriteit.